benchmarking

26 Temmuz 2016

Farklı Bir Yönetsel Anlayış “Benchmarking”

Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin yarattığı küresel rekabet ortamında değişim işletmeler için en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Söz konusu küreselleşme sürecinde artan rekabet şartları, işletmelerin geleneksel yöntemlerden vazgeçerek uyguladıkları […]