oyunlaştırma

5 Mayıs 2016

Oyunlaştırma ve Ötesi

Mobil neslin satın alma kararlarında etkili olmasıyla beraber yaşantımızın ve karar verme mekanizmamızın merkezine yerleşen ve giderek daha sık duymaya başladığımız “Oyunlaştırma” (veya İngilizce olarak “Gamification”) […]